top of page

Àrea Processal

L’Àrea de Litigació Processal, Arbitratge i Negociació de dSae Gabinet d’Advocats i Economistes presta assessorament consultiu i contenciós davant situacions de conflicte de naturalesa civil i mercantil a tot tipus de clients, en les diferents matèries de dret privat entre les que destaquen, entre altres, les següents:


• Arbitratges i transaccions
• Accions de responsabilitat: contractual i extracontractual; per producte; professional; decennal i construcció en general
• Contractes civils i mercantils: arrendaments urbans i propietat horitzontal; condicions generals de la contractació, d’agència, de distribució, de concessió i franquícies
• Drets de propietat, possessió, reals de transmissió i administració de béns immobles
• Execució a Espanya de resolucions judicials i arbitrals estrangeres
• Dret bancari
• Impugnació d’acords socials
• Drets fonamentals, dret a l’honor, intimitat i la pròpia imatge; dret de rectificació
• Infraccions a la Propietat Intel·lectual
• Dret successori

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu 

bottom of page