top of page

Àrea Outsourcing

L'Àrea de Outsourcing de dSae Gabinet d'Advocats i Economistes dóna serveis en les àrees d'administració i gestió comptable a empreses i persegueix proporcionar als nostres clients una eina per a maximitzar la rendibilitat dels recursos de què disposa.

Per això oferim un servei en el qual la nostra principal preocupació és garantir que la informació de síntesi generada sigui verificable, rellevant, objectiva, comprensible, oportuna i comparable.

 

La solució que proposem suposa el processament, per part dels nostres professionals, de les transaccions que genera l'activitat societària, abastant des de l'anàlisi, valoració i registre de les mateixes, fins a la presentació de la informació de síntesi i el compliment de les obligacions laborals, mercantils i fiscals.

 

L'estructuració del nostre servei es vertebra a partir d'una reunió inicial amb els nostres clients, en la qual s'estableixen les necessitats i calendari de la informació que es requereix, així com la fórmula triada per a la seva execució material, ja sigui en les instal·lacions del client o a les nostres oficines.

 

Els serveis d'Outsourcing que oferim abasten els següents àmbits:

 

 • Comptabilitat general

 • Comptabilitat analítica

 • Pressupostos anuals i control pressupostaris

 • Planificació financera

 • Control de tresoreria

 • Gestió de les obligacions comptables, legals i fiscals

 • Elaboració comptes anuals

 • Consolidació comptable

 • Gestió laboral

 • Facturació

 • Suport a l’auditoria legal

 • Reporting 

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu 

bottom of page