top of page

Àrea del Treball i Seguretat Social

El departament laboral de dSae Gabinet d’Advocats i Economistes, ofereix un assessorament jurídic i processal que pretén, especialment, mantenir una relació de proximitat i confiança amb l’empresa, de manera que es pugui comptar amb l’avantatge de tenir un coneixement en profunditat de la mateixa, així com de les específiques circumstàncies que concorren en el seu negoci i en les seves relacions laborals.

Oferim solucions a les múltiples situacions laborals que poden sorgir en l’àmbit de l’empresa, havent participat en casos complexos i destacats de reestructuracions empresarials i processos judicials laborals.

 

Concretament, els múltiples serveis que oferim als nostres clients comprenen:

 

  •  Sol·licituds i recursos en via administrativa davant les Administracions Laborals i de la Seguretat Social.

  •  Tota la vessant processal derivada de la defensa dels interessos dels clients davant els jutjats i tribunals laborals, i en determinats casos Contenciosos Administratius.

  • I més concretament, pel què a l’empreses es refereix, cobreix també la planificació estratègica de les relacions laborals, els plans de previsió social, el tractament específic que requereix el personal d’alta direcció, l’articulació de sistemes de flexibilització de les condicions de treball, els convenis col·lectius i pactes d’empresa o l’assessorament a través d’auditories laborals i la defensa davant conflictes col·lectius i inspeccions de treball.

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu 

bottom of page