top of page

Àrea Fiscal

L'Àrea de Fiscal de dSae Gabinet d'Advocats i Economistes dóna serveis d'assessorament, tant a persones físiques com a persones jurídiques, en transaccions nacionals i internacionals, disposant d'un equip de professionals, amb àmplia experiència, permeten oferir un servei altament personalitzat que s'ajusta a les necessitats de cada client.

 

dSae Gabinet d'Advocats i Economistes actua en nom dels clients i facilita la tasca de presentació de les declaracions davant l'administració. A més s'intervé en les actuacions que du a terme l'administració per a comprovar la correcció de les liquidacions tributàries efectuades i es defensen els interessos dels clients davant les institucions tributàries. Entre d'altres ofereix el següents serveis:

 • Planificació fiscal.

 • Assessorament permanent en matèries tributàries, tant en tributació directa con indirecta

 • Elaboració i presentació de declaracions fiscals

 • Col·laboració i preparació dels tancaments dels exercicis econòmics i fiscals. Determinació d'ajustos comptable/fiscals

 • Esquemes d'estalvi fiscal per a persones físiques o empreses

 • Inspeccions d'impostos i revisions

 • Tributació consolidada de grups de societats

 • Estudis de planificació fiscal de la successió

 • Fiscalitat de fusions, escissions i adquisicions/venda d'empreses

 • Impostos Internacionals

 • Estudis d'alternatives i solucions per a problemes fiscals específics

 • Recursos i Litigis

 • Preus de Transferència

 • Due diligence fiscal

 • Informació permanent sobre novetats fiscals

 •  Detecció de possibles incidències a causa de noves regulacions

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu 

bottom of page