top of page

Àrea Financera i Comptable

L'Àrea Financera i Comptable de dSae Gabinet d'Advocats i Economistes presta serveis d'Assessorament integral en tots els aspectes relatius als àmbits econòmics i financers que tenen relació amb la gestió empresarial.

L'equip de professionals d'aquesta àrea està format per economistes i diplomats amb amplis coneixements i experiència dilatada en l’assessorament econòmic i comptable. L'abast dels serveis d'aquesta àrea son els següents:

 

 • Assessorament financer i comptable en fusions i adquisicions d’empreses

 • Confecció de plans de viabilitat i projeccions econòmic-financers

 • Elaboració de plans de negoci

 • Implantació i seguiment de sistemes de control pressupostari i previsions de tresoreria

 • Creació, avaluació o millora de sistemes de control de gestió

 • Revisió i actualització de comptabilitats

 • Anàlisi de balanços

 • Preparació i suport en l’emissió d'estats financers i consolidats

 • Formulació o aprovació Comptes Anuals de empreses

 • Disseny, implantació i anàlisi de la comptabilitat de costos

 • Suport en Consells d'Administració

 • Realització de Due Diligence

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu 

bottom of page