top of page

Àrea Civil

L'Àrea de Dret Civil de dSae Gabinet d'Advocats i Economistes presta serveis d'Assessorament tant a persones físiques i societats, en les diferents matèries de Dret Privat entre els quals destaquen els següents:

 

• Assessorament contractual general

• Resolució i rescissió contractual

• Condicions generals de la contractació civil

• Protecció dels drets fonamentals de les persones

• Accions de responsabilitat contractual i extracontractual

• Drets de propietat intel·lectual

• Protecció de dades personals

• Dret Immobiliari i de la construcció

• Arrendaments Urbans i Propietat Horitzontal

• Dret de família: Incapacitats, tutela i curatela

• Dret successori: declaració d'hereus abintestat, adjudicació i partició del cabal hereditari, informes de testamentaria,        impugnació de disposicions testamentàries

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu 

bottom of page