top of page

Francisco A. Vázquez de Sola y Galindo

Email: fvazquez@dsae.cat

Especialitat: Dret Privat, Civil, Mercantil, Internacional i Litigiositat

Col·legiat ICAM 25490 (Any 1985) ICAB 16342 (Any 1989)

Llicenciat en Dret per la Universidad Complutense de Madrid 

Idiomes: Castellà, Català, Anglès i Francès


 

Actuació en diversos àmbits del dret privat: Mercantil i Societari (fusions i adquisicions -M & A- i reestructuracions empresarials; contractació mercantil -compravenda, distribució / concessió, agència-),  Civil (immobiliari, família, successions) i Internacional Privat. Litigiositat (procediments jurisdiccionals civils i sistemes alternatius de resolució de conflictes -arbitratge, mediació-) i contractació administrativa (concursos).

Secretari del Consell d'Administració i assessor jurídic de diverses empreses, algunes d'elles filials espanyoles de grups internacionals.

En l'àmbit docent ha estat professor entre 2001 i 2010 del Màster de Dret Empresarial (MDE) a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona (UB), sent a més a ponent en diversos cursos i seminaris sobre Societats de Capital i Empresa familiar (CGPJ, UPC, UVic-UCC, CCJCC).

 

 Ha exercit en el Bufet Plasencia (1988-1999) i  Mazars & Associats (1999 - 2003)
 

 

Please reload

bottom of page