top of page

Àrea Gestió Laboral i Recursos Humans

L'Àrea de Gestió Laboral i Recursos Humans de dSae Gabinet d'Advocats i Economistes presta serveis d'Assessorament tant a persones físiques i societats, en tots aquells aspectes relacionats amb la gestió del personal i de les obligacions davant la seguretat social. Actua en col·laboració estreta amb la resta de departaments i en especial amb les àrees de Treball i Seguretat Social, Fiscal i Econòmic-Comptable. Entre d'altres ofereix el següents serveis:

 

 • Inscripció i gestió d'empreses en els organismes laborals i seguretat Social

 • Comunicació a la Seguretat Social, certificat cat, informes d'afiliació, vida laboral, SILTRA System, etc.

 • Anàlisi de costos laborals

 • Gestió de documentació de RRHH

 • Gestió de nòmines, assegurances socials i retencions del treball

 • Gestió de contractes de treball, extincions de relació laboral, afiliacions

 • Disseny de polítiques retributives

 • Tramitació de prestacions i pensions laborals

 • Assessorament d'empreses en relacions laborals i negociacions col·lectives

 • Estudi i redacció de tot tipus de contractes en matèria laboral

 • Acomiadaments

 • Tramitació d'Expedients de Regulació d'Ocupació

 • Assistència i representació d'empreses davant la Inspecció de Treball

 • Due diligence laboral

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu 

bottom of page