top of page

Àrea Pública i Administrativa

L'Àrea de Dret Públic i administratiu de dSae Gabinet d'Advocats i Economistes presta serveis d'assessorament consultiu i contenciós, tant a persones físiques i societats com a entitats del sector públic, en les diferents matèries de Dret administratiu i constitucional, entre les quals destaquen les següents:


 

  • Contractació pública: Assessorament al sector públic en la preparació de contractes i també assessorament a clients privats en els procediments de contractació

  • Assessorament en matèria de Dret públic en sectors regulats com telecomunicacions, eficiència energètica, etc.)

  • Funció pública

  • Expedients disciplinaris i sancionadors incoats per l'administració estatal, autonòmica i local

  • Expropiacions

  • Subvencions

  • Concessions administratives

  • Responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques.

  • Contenciós administratiu

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu 

bottom of page