top of page

Àrea Internacional i Comunitària

L’ Àrea de dret internacional i comunitari té un doble objectiu. En primer lloc acompanyar i assessorar les empreses i particulars que desitgen fer negocis fora de les nostres fronteres, adreçant-los a despatxos professionals de primer ordre, en el conjunt dels països europeus, així com a Amèrica i Àsia.

La nostra pertinença a organitzacions internacionals d’advocats així com la nostra experiència en el tracte i el contacte amb altres jurisdiccions, garanteix al client un servei de primer ordre i personalitzat en els seus negocis en països estrangers. Així mateix el nostre departament actua com a vehicle de comunicació entre el client i el despatx estranger que coneixem bé, facilitant els tràmits i assegurant la comprensió i el contacte amb els nostres col·legues d’altres països.

Però no només podem assegurar un servei de primer ordre pel cas de negocis i transaccions amb l’estranger, sinó que també en el supòsit de qualsevol tipus de contenciós, podem ajudar i guiar el client.

El segon objectiu és l’assessorament d’ empreses i particulars que tenen intenció d’ instal·lar-se o de fer negocis al nostre país. El domini de diferents llengües (anglès, francès, portuguès italià i alemany ) ens permet un tracte directe i personalitzat amb el client.

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu 

bottom of page