top of page
IGNASI C

Ignasi Navarro Estragués

Email: inavarro@dsae.cat 

Especialitat: Dret del Treball i Seguretat Social

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona

Col·legiat ICAB 15733 (Any 1988)

Idiomes: Castellà, Català i Anglès

 

 Despatxos on ha exercit:
- Estudi Jurídic Pagonabarraga Associats (1990-2001)
- Cuatrecasas Gonçalves Pererira (2001-2012)
- DS Advocats i Economistes (2012 - 2015)

 

Àmbit professional:

Ha exercit d'advocat especialista en dret laboral, participant en reestructuracions empresarials de tot tipus, també en l'àmbit concursal. Negocia habitualment convenis col·lectius d'àmbit empresarial i / o sectorial i té una àmplia experiència en tot tipus de negociacions col·lectives. Així mateix assisteix jurídicament en procediments en jutjats socials, Tribunals Superiors de Justícia i davant del Tribunal Suprem.
És també professor de Dret del Treball del Departament de Dret Mercantil i del Treball de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cèsar Martínez Caracochea

Email: cmartinez@dsae.cat

Especialitat: Dret del Treball i Seguretat Social

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona

Col·legiat ICAB 17708 (Any1990)

Idiomes: Castellà, Català i Anglès

 

Despatxos on ha exercit:
- Estudi Jurídic Pagonabarraga Associats (1990 - 2001)
- Cuatrecasas Gonçalves Pererira (2001 - 2012)

- DS Advocats i Economistes (2012 - 2015)

Àmbit professional:

L'exercici desenvolupat en despatxos de diferent tipologia, des de l'estudi jurídic especialitzat a la gran firma, li ha permès assessorar i col·laborar amb una gran varietat d'empreses i clients de molt diferents característiques.Ha participat activament, en equip o individualment, en nombroses reestructuracions empresarials, algunes d'elles a nivell nacional amb gran seguiment dels mitjans de comunicació. Ha acumulat una àmplia experiència en negociacions col·lectives, així com actuacions recurrents davant els jutjats i tribunals de la jurisdicció laboral, dirigint casos que han estat referència jurisprudencial després de ser casats en Unificació de Doctrina pel Tribunal Suprem.

 

Ha estat especialista convidat en conferències o cursos concrets impartits en universitats (ESADE, Universitat d'Estiu de Cantàbria), Ajuntaments i Associacions empresarials (Cambra de Comerç de Barcelona, ​​Fedefarma, Associació Catalana de l'Empresa Familiar, Ajuntament del Vendrell). Finalment, ha estat coautor del número dedicat anualment al procés judicial laboral de la revista "Cinco Días" durant 4 anys consecutius, fins al 2011, i autor de l'article relatiu al cas més rellevant del despatx Cuatrecasas G.P. l'any 2010, publicat en l'Anuari Laboral per Advocats de l'esmentat any de l'Editorial "La Llei".

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Lluís Vilaseca Requena

Email: jlvilaseca@dsae.cat

Especialitat: Dret Societari, Civil i Propietat Intel·lectual

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona

Col·legiat ICAB 12022 (Any 1981)

Idiomes: Castellà, Català i Francès

 

Despatxos on ha exercit:

  - Bufet Plasencia (1981-1985)

  - Vilaseca i Pujol (1986-1998)

  - Gabinet d’Advocats i Economistes (1999-2002)

  - DS Advocats i Economistes (2002-2015)

 

Àmbit professional:

Ha estat responsable de la direcció, en el període 1988 a 1998, de l'assessoria jurídica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ens que gestiona la televisió i la ràdio pública de Catalunya. En el període 1999 a 2012 ha dirigit l'assessoria jurídica del grup Mediapro.


Ha exercit de professor de l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra impartint cursos de dret audiovisual i propietat intel·lectual i de la Fundació de la Universitat Carlos III. Professor del Màster de dret esportiu de l'INEFC, associat amb la Universitat de Lleida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco A. Vázquez de Sola y Galindo

Email: fvazquez@dsae.cat

Especialitat: Dret Privat, Civil, Mercantil, Internacional i Litigiositat

Col·legiat ICAM 25490 (Any 1985) ICAB 16342 (Any 1989)

Llicenciat en Dret per la Universidad Complutense de Madrid 

Idiomes: Castellà, Català, Anglès i Francès

 

Despatxos on ha exercit:
  - Bufet Plasencia (1988-1999)
  - Mazars & Associats (1999 - 2003)
  - DS Advocats i Economistes (2003 - 2015)

Àmbit professional:
Actuació en diversos àmbits del dret privat: Mercantil i Societari, (fusions i adquisicions -M & A- i reestructuracions empresarials; contractació mercantil -compravenda, distribució / concessió, agència-). Civil (immobiliari, família, successions) i Internacional Privat. Litigiositat (procediments jurisdiccionals civils i sistemes alternatius de resolució de conflictes -arbitratge, mediació-). Contractació administrativa (concursos).

Secretari del Consell d'Administració i assessor jurídic de diverses empreses, algunes d'elles filials espanyoles de grups internacionals.

En l'àmbit docent ha estat professor entre 2001 i 2010 del Màster de Dret Empresarial (MDE) a l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la Universitat de Barcelona (UB), sent a més a ponent en diversos cursos i seminaris sobre Societats de Capital i Empresa familiar (CGPJ, UPC, UVic-UCC, CCJCC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Pagès Rejsek

Email: jpages@dsae.cat

Especialitat: Dret Administratiu

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona

Col·legiat ICAB 32132 (Any 2007)

Idiomes: Castellà, Català, Anglès i Francès

 

Despatxos on ha exercit:
- DS Advocats i Economistes (2006-2015)

 

Àmbit Professional:

Membre del Cos Superior de l'Administració de la Generalitat de Catalunya des de l'any 1990 amb destinació al Gabinet Jurídic Central.

El 1999 s'integra en el Cos d'Advocacia de la Generalitat i és nomenat advocat en cap del Departament de la Presidència.

El 2004 és nomenat advocat en cap del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Com a advocat de la Generalitat ha estat lletrat de la Comissió Central de Subministraments, de la Junta Distribuïdora d'Herències, de la Junta de Prevenció de Riscos i del Jurat d'Expropiació de Catalunya entre 1996 i 2003. Ha estat membre del consell d'administració de l'entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions. Des de 1998 fins al 2004.

Ha estat secretari del consell d'administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya des de 1993 fins al 2006; secretari del Consorci de l'Administració Oberta i Electrònica de Catalunya des de 2002 a 2004 i secretari del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona entre 2005 i 2006.

En l'actualitat està en situació d'excedència voluntària del Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier Vilaseca Requena

Email: xvilaseca@dsae.cat

Especialitat: Dret Civil, Litigació i Arbitratge, Negociació i Mediació

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona

Col·legiat ICAB 18848 (Any 1992)

Idiomes: Castellà i Català

 

Despatxos on ha exercit:

- Vilaseca i Pujol (1991-1998)

- Gabinet d'Advocats i Economistes (1999-2002)

- DS Advocats i Economistes (2002-2015)

 

Àmbit professional:

Ha iniciat la seva activitat en l'àmbit del dret bancari, passant a desenvolupar la seva actuació professional en el camp de la litigació, dirigint i coordinant tota classe de procediments judicials, arbitrals i de negociació; assessora tant a empreses, com a particulars, en matèria civil general, comercial i mercantil; immobiliari, arrendatàri i construcció.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara Fos Domènech

Email: cfos@dsae.cat

Especialitat: Dret Tributari

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona

Màster Universitari en Tributació i Assessoria Fiscal per la Universitat a Distància de Madrid (any 2013)

Col·legiada: Col·legi d’Economistes de Catalunya nº 12871 

Idiomes: Castellà, Català, Anglès i Francès

 

Despatxos on ha exercit:

 

   - DF Economistes Auditors, S. L. (2012-2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conxita Domènech Gamito

Email: cdomenech@dsae.cat

Especialitat: Assesorament en Comptabilitat i Finances

Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona

Col·legiada: Col.legi d’Economistes de Catalunya 3172 

Idiomes: Castellà, Català i Anglès

 

 Despatxos on ha exercit:

 - DF Economistes Auditors, SL (des del 1992)

 - DS Advocats i Economistes (2002-2015)

 

Àmbit professional:

Especialitzada  en l’assessorament en comptabilitat i finances, i com auditora, presta una àmplia gamma de serveis de revisió comptable i financera.  Experta en dictàmens pericials i due diligence financera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Forcém Feliu de la Peña

Email: cforcen@dsae.cat

Especialitat: del Treball i Seguretat Social, i Fiscal

Diplomada en Relacions Laborals

Màster en Tributació i Assessoria Fiscal, (2011) i en Assessoria Jurídic Laboral (2006) del Centre   d'Estudis Financers (CEF). 

Màster especialitzat en recursos humans, Escola d'Alta Direcció i Administració d'Empreses (EADA), (Any 2004)

Col·legiada Graduats Socials 4129 (Any 2004)

Idiomes: Castellà i Català

 

Despatxos en què ha exercit:
- DS Advocats i Economistes (2003-2015)

 

Àmbit professional:

Especialitzada dins de l'àrea laboral en la confecció de nòmines i assegurances socials, contractació laboral, així com en la tramitació i gestió de prestacions davant les administracions laborals i de la Seguretat Social, tant d'empreses com de particulars.

També exerceix les seves funcions dins de l'àrea fiscal i comptable assessorant a empreses i particulars.

 

Ha estat la responsable que la nostra firma fos escollida, entre d'altres, per la Seguretat Social per iniciar les proves pilot del sistema de CRETA per a la confecció i tramitació de les assegurances socials de forma telemàtica, amb el nou Sistema de liquidació Directa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristian Vázquez Rodríguez

Email: cvazquez@dsae.cat

Especialitat: Auditoria, Comptabilitat i Fiscal

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona

Màster Universitari en Tributació i Assessoria Fiscal per la Universitat a Distància de Madrid (any 2008).

Col·legiat: Col·legi d’Economistes de Catalunya nº 11905

Idiomes: Castellà, Català i Anglès

 

Despatxos on ha exercit:

   - ACR Auditecnia

   - DS Advocats i Economistes fins el 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Cuscó Baena

Email: mcusco@dsae.cat

Especialitat: Dret del Treball i Seguretat Social

Grau en Dret per la Universitat de Barcelona 
Màster Accés a la advocacia per la Universitat de Barcelona (Any 2015)

Col·legiada: ICAB (Any 2016)

Idiomes: Castellà i Català

 

Despatxos on ha exercit:

- IMB GRUP, pràctiques en el Departament de Família (2013-2014)

- DF Economistes Auditors, SL  (2014-2015)

 

Àmbit professional:

- Dret laboral en l’àmbit jurídic com en la gestió de nòmines , contractació i cotització, així com la tramitació en els Organismes de Treball i Seguretat Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genís Padilla Petreñas

Email: gpadilla@dsae.cat

Especialitat: Auditoria, Comptabilitat i Fiscal

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona

Col·legiat: Col·legi d’Economistes de Catalunya nº9939

Idiomes: Castellà, Català i Anglès

 

Despatxos on ha exercit:

- DF Economistes Auditors, S.L.  (1999-2001)

- DS Advocats i Economistes  (2001-2015)

 

Àmbit professional:

Expert comptable-financer amb àmplia experiència en els àmbits de la comptabilitat, , auditoria y gestió financera.

Especialista en la gestió, planificació, assessorament financer-fiscal, control pressupostari i de tresoreria a empreses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Lluís Fos Sebastian

Email: pllfos@dsae.cat

Especialitat: Assessorament Financer, Comptabilitat i Fiscal

Col·legiat: Col.legi d’Economistes de Catalunya nº 3175 

Idiomes: Castellà, Català i Francès

 

Despatxos on ha exercit:

- Arthur Young & Company y Cia (1981-1984)

- Audihispana (1984-1989)

- Flo, SA (1989-1992)​

- DF Economistes Auditors des de 1992

- DS Advocats i Economistes (2002-2015)


Àmbit professional:
A causa de la seva trajectòria professional posseeix una àmplia experiència en l'assessorament econòmic, fiscal i estratègic d'empreses, aportant una visió econòmica al despatx.


Des de l'any 1996 fins al 2015 ha col·laborat activament al Col.legi d'Economistes de Catalunya com a Director de l'Aula d'Economia i com a vocal en el Comitè de Direcció del Registre d'Economistes Auditors de Catalunya.


En l'àmbit docent ha participat com a professor de diferents Màsters i Cursos de postgrau dins l'àmbit de la comptabilitat i auditoria a la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Col·legi de Economistes de Catalunya i Centre d'Estudis Financers.

 

 

 

 

Please reload

CÈSAR C
Josep Lluís
CARMEN C
Francisco A.Vázquez
Josep Pagès C
Xavi Vilaseca C
Clara Fos C
Conxita Domènech C
Cristian Vázquez Rodríguez
Marta Cuscó
Genís Padilla
Pere Lluís

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Es muy sencillo.

bottom of page