top of page

Cristian Vázquez Rodríguez

Email: cvazquez@dsae.cat

Especialitat: Auditoria, Comptabilitat i Fiscal

Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona

Màster Universitari en Tributació i Assessoria Fiscal per la Universitat a Distància de Madrid (any 2008).

Col·legiat: Col·legi d’Economistes de Catalunya nº 11905

Idiomes: Castellà, Català i Anglès

 

Especialitzat en l'assessorament fiscal a empreses nacionals i internacionals. També forma part de la seva pràctica habitual la planificació fiscal en l'Impost sobre el Valor Afegit amb la finalitat d'optimitzar la càrrega tributària dels subjectes passius.

 

També presta assessorament tributari a les persones físiques en el compliment de les seves obligacions fiscals i en la planificació fiscal del seu patrimoni.

 

Dilatada experiència en assessorament comptable a empreses.
 

Ha exercit a ACR Auditecnia (2005-2008).

 

Please reload

bottom of page